Osoby

Trwa wczytywanie

Regina Elkanowa

ELKANOWA, Elkan, Regina, z domu Michalak (12 XII 1919 Czeladź lub Sosnowiec - 17 IV 1974 Łódź), dyrektor teatru. Była córką górnika Feliksa Michalaka i Marii z Czaplów. Po zdaniu w 1937 matury w Sosnowcu, w 1937-39 studiowała filologię klasyczną na Uniw. Warszawskim. W cza­sie okupacji niem. pracowała w Sosnowcu i Będzi­nie, była m.in. tłumaczką, prowadziła też tajne na uczanie. W 1945- 46 była nauczycielką łaciny, 1946-47 urzędniczką w Katowicach, a od 1947 w Łodzi, dokąd przeniosła się na stałe. W 1949 ukoń­czyła dwuletnie Studium dla Reżyserów Teatrów Niezawodowych przy łódz. PWST. Od grudnia 1949 do stycznia 1950 była organizatorem widowni w T. Powszechnym, potem kier. personalnym w T. Nowym, gdzie od stycznia do marca 1951 praco­wała jako asystent reżysera. W 1951-59 uczyła w Państw. Szkole dla Instruktorów Teatru Ochotni­czego, później w Lic. Kulturalno-Oświatowym. W 1954-57 wykładała na Wydz. Reżyserii Teatrów Niezawodowych PWSA. W 1958-63 była związana z Łódź. DK (od 1961 jego dyr.). W 1964 zorgani­zowała i kierowała Wszechnicą Film. przy Wydz. Kultury Rady Nar. w Łodzi. Od 15 X 1964 do 31 I 1974 była dyr. łódz. T. Lalek Arlekin. Na­stępnie pracowała w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi (do końca życia). Od 1949 związana z amat. ruchem artyst., m.in. w 1951-58 prowadziła robotniczy zespół teatr. przy Zakładowym DK im. Waryńskiego w Łodzi. W 1952 uzyskała uprawnie­nia instruktora t. amat.; brała udział w wielu kursach t. świetlicowego, występowała jako prelegentka, konsultantka, organizatorka i reżyser t. amatorskich. W 1949-56 pisała o t. amat. w wielu czasopismach. W t. zaw. wyreżyserowała "Siedmiu czarodziejów" (T. Lalek Pinokio, Łódź 1954).
Bibl.: Almanach 1973/74 (tu błędne: dzienna data śmierci i data końcowa sprawowania dyrekcji w T. Arlekin); Kaszyński: Teatr łódz.; Mrozińska: Szkoła; Państwowy Teatr Lalek Arlekin. 35 lat, Łódź 1984 (wyd. jubileuszowe); Akta personalne, Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Łodzi.
Źródła: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji