Osoby

Trwa wczytywanie

Albert Eker

EKER Albert, Wojciech (1818 lub 1828 - 29 III 1889 Kraków), aktor, reżyser. Datę urodzenia 1818 podaje tylko PSB. Ojciec jego był z pochodzenia Szwajcarem, matka Francuzką. Był mężem -> Marceliny E. Debiu­tował w 1854 w t. lwow. i pozostał do 1856 grając role komiczne; jednocześnie był prywatnym sekretarzem dyr. T. Chełchowskiego. Ok. 1854 ożenił się z aktorką Marceliną Grochowską. Po odejściu Chełchowskiego ze Lwowa wyjechał wraz z żoną do Kamieńca Podolskiego, gdzie występował w 1858-61. Wg S. Koźmiana przez pewien czas prowadził wraz z żoną t. w Kamieńcu, ale wiadomość ta nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. Z Kamieńca wyjeżdżał do innych miast, m.in. do Odessy. W czerwcu i lipcu 1865 występował gościnnie we Lwowie. Od jesieni tego roku został zaan­gażowany do t. krak. i pozostał tu do 30 XII 1877; z zespołem t. krak. wyjeżdżał kilkakrotnie na występy do Poznania, Tarnowa i Krynicy. W t. krak. niekiedy reżyserował, najczęściej operetki, układał też tańce do niektórych sztuk oraz udzielał lekcji tańca i "gimna­styki salonowej". Po odejściu z t. krak. występował już tylko gościnnie w Krakowie (1878, 1881, 1882 - w t. letnim, 1887) oraz z zespołem J. Piaseckiej w Tar­nowie (1880). 22 I 1876 ożenił się powtórnie z Józefą Dadlez.
Był aktorem sumiennym, kulturalnym, o dużych uzdol­nieniach charakterystycznych. Wg S. Koźmiana zacho­wywał ,,tę artystyczną miarę w komizmie, która czyni wielki zaszczyt jego talentowi". Grał przeważnie role drugoplanowe, tak dramatyczne jak i komiczne, suk­cesy odnosił jednak częściej w komediach, w szczegól­ności fredrowskich. Ważniejsze role: Rotmistrz ("Damy i huzary"), Twardosz ("Dożywocie"), Antenacki ("Przyja­ciele"), Szambelan ("Pan Jowialski"), Klapkiewicz ("Przed ślubem"), Basilio ("Wesele Figara"), Ryjek ("Sen nocy let­niej"), Heliodor ("Marcowy kawaler"), Dobczyński ("Rewi­zor"), Kalb ("Intryga i miłość"), Mosiek ("Chłopi arysto­kraci"), Gwazdalski ("Pozytywni"), Marecat ("Nasi naj­serdeczniejsi"). Występował też w operetkach m.in. w partiach Habakuka XXXIX ("Księżniczka Trebizondy"), Parysa ("Dziesięć cór na wydaniu").
Bibl.: Estreicher: Teatra; Got: Teatr Koźmiana; Koźmian: Teatr; Pepłowski: Teatr we Lwowie I; PSB VI (Z. Leśnodorski); Afisz teatr. 1967/68 nr 32; Czas 1889 nr 74; Nowa Re­forma 1889 nr 75; Ruś 1911 z. 1 (A. Prusiewicz).
Ikon.: Fot. pryw. - MHKraków, zb. S. Dąbrowskiego, zb. J. Gota, Kraków.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji