Osoby

Trwa wczytywanie

Ludwik Wostrowski

WOSTROWSKI Ludwik (1872 Lwów lub 1874 Sta­nisławów - 5 XII 1914 Rudka k. Warszawy), aktor, reżyser. Był synem Karola W. i Aleksandry z Tomaskich. Szkołę średnią ukończył w Jarosławiu. Debiuto­wał zapewne ok. 1892 w zespole H. Lasockiego. Od 1893 do 1895 występował w Stanisławowie za dyr. L. Kwie­cińskiego, potem W. Antoniewskiego; z zespołem t. stanisławowskiego wyjeżdżał m.in. do Nowego Sącza i Krynicy. W 1894, jak się zdaje, debiutował w t. lwów., ale nie został zaangażowany. W sez. 1895/96 występo­wał w t. pozn.; w 1896-1900 był aktorem t. lwow., z zespołem tym był w 1898 na występach w Krakowie. W 1900 zamierzał przenieść się do Kalisza, ale ostatecznie otrzymał engagement do t. łódz. i pozostał tu do 1902. Wiosną 1902 występował w Petersburgu z zespołem B. Bolesławskiego, w lecie tego roku w warsz. t. ogr. Baga­tela. Od lipca 1902 został zaangażowany do zespołu dramatu WTR i występował tu do 1906, w sez. 1905/06 był także jednym z reżyserów dramatu. W 1906-09 znów był aktorem T. Miejskiego we Lwowie, a od września 1909 ponownie wchodził w skład zespołu dramatu WTR, gdzie pozostał do końca życia, pełniąc też okre­sowo funkcje reżysera. Zmarł na gruźlicę. Wg A. Grzymały-Siedleckiego był ujmująco przystojny, miał "giętką, smukłą, a harmonijnie sformowaną po­stać, urzekający wzrok i żywość nerwową. Wzmagał to wszystko doskonale - od samych początków - wy­robioną techniką". P. Owerłło zapewniał, że "odzna­czał się wzorową dykcją i miłym, donośnym, natural­nym głosem". Był amantem wrażliwym i pełnym tem­peramentu. "Starczyło minimalnego bodźca, a przez sieć jego nerwów przebiegał prąd ożywienia i znajdował swoje wypowiedzenie we wzroku, w wyrazie twarzy, w układzie ciała. Jakby mocniej niż inni ludzie słyszał, ostrzej widział, doraźniej doznawał" (A. Grzymała-Siedlecki). J. Koller zwrócił uwagę, że W. "zachwycał przede wszystkim w sztukach współczesnych, kostiumu nie czuł". Był mistrzem w uwydatnianiu ludzkich sła­bości: wszelką "blagę wobec ludzi, czy wobec sie­bie samego, samozakłamanie, miałkość duchową odda­wał z przedziwną prawdą, potrafiąc nawet współczu­cie budzić, jeśli współczucie dodawało światła figurze" (Grzymała-Siedlecki). Z upodobaniem grał role de-kadentów, neurasteników, przede wszystkim w repertu­arze modernistycznym. Jedną z najlepszych jego ról był Zbyszko ("Moralność pani Dulskiej"). Inne ważniejsze: Relski ("Karykatury"), Kazimierz ("Śnieg"), Mlicki ("Dla szczęścia"), Mazepa ("Mazepa"), Semenko ("Sen srebrny Salomei"), Gustaw ("Śluby panieńskie"), Dolski ("Wielki człowiek do małych interesów"), Genio ("Pan Damazy"), Diabeł ("Diabeł"), Warnicki ("Srebrne szczyty"). Z powo­dzeniem występował niekiedy w farsach, zawodził na­tomiast w wielkim repertuarze romantycznym. Był ce­nionym reżyserem; największe jego osiągnięcia w tym zakresie: "Orlątko" i "Złote więzy". Prócz tego reżyserował m.in. "Juliusza Cezara", "Candidę", "Moralność pani Dulskiej". Udzielał też lekcji deklamacji.
Bibl.: Cudnowski (il.); Czempiński: Teatry w Warszawie s. 92 (il.); Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski (il.); Koller: Gawę­dy; Koryzna II s. 18, 19; Okręt s. 396; Owerłło; Scena pol. w Łodzi s. 36; Kur. warsz. 1914 nr 337; Tyg. ilustr. 1914 nr 50 (il.); Akt zgonu nr 105/1914, USC Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki.
Ikon.: S.J. Kozłowski: Portret, karyk.,akw., 1914-MTWar­szawa; S. Sonnewendt: Portret, rys., 1911, repr.- MTWarsza­wa; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MHKraków, MTWar­szawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji