Osoby

Trwa wczytywanie

Józef Bokota

BOKOTA Józef, właśc. J. Kozienkiewicz (14 X 1920 Lwów - 22 XI 1974 Essen w Niemczech), aktor. Był synem Franciszka Kozienkiewicza i Kor­nelii z domu Bokota, mężem tancerki Marty B . z Sucheckich. W 1939 zdał maturę, a w 1940 zaczął studia w Instytucie Plastycznym we Lwowie. Rów­nocześnie w 1940 rozpoczął współpracę z tamtej­szymi scenami pol.: Polskim T. Dramatycznym i T. Miniatur. W 1941-42 pracował w lwow. urzędzie skarbowym, w 1944 w Zespole Artyst. Pieśni i Tańca przy lwow. Filharmonii. Potem zaangażował się do Teatru V Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Po II wojnie świat. związany był wyłącznie ze scenami warszawskimi. Początkowo z Centralnym Domem Żołnierza Wojska Pol., w 1947 z T. Mu­zycznym Domu Wojska Pol. (był tu kier. malarni). W 1948-49 pracował jako grafik. W 1949 zaanga­żował się do T. Dzieci Warszawy, a stąd kolejno do: T. Nowej Warszawy (1950-55), Młodej War­szawy (1955-57), Klasycznego i Rozmaitości (1957-72) oraz T. Studio (od 1 II 1972). Zmarł podczas występów T. Studio za granicą. Zasadniczo w teatrze był inspicjentem, ale przez wiele lat zagrał też sporo ról, przeważnie niewiel­kich, charakterystycznych, np. takich, jak: Francois ("Magazyn Małgorzaty Charette"), Alkad ("Don Cezar de Bazari"), Whiters ("Dombey i syn"), Gajowy ("Roz­bójnik"), Inspicjent ("Łaźnia").
Bibl.: Almanach 1974/75; Afisze i programy, IS PAN; Akta, ZASP.
Ikon.: J. Żebrowski: B. jako Alkad ("Don Cezar de Bazan"), karyk., rys., repr. Express Wiecz. 1956 nr 142. Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji