Osoby

Trwa wczytywanie

Henryk Cudnowski

CUDNOWSKI Henryk, pseud. Korecki (12 IX 1884 Lwów -16 XI 1963 Wrocław), aktor, reżyser, dyr. teatru. Nazwisko Cudek zmienił prawnie w 1903 na Cudnowski; przez pewien czas podpisywał się Cudek-Cudnowski. Był synem Jakuba Cudka, akwizytora, i Reginy z Koehlerów, bratem -> Róży Duce. Ukończył gimn. we Lwowie. Debiutował w 1900 pod pseud. Korecki w T. Miejskim we Lwowie; występował tu do 1905 w rolach epizodycznych, jak np. Listonosz ("Re­wolwer"), Wincenty ("Oj, młody, młody"). W tym samym czasie występował również w lwow. T. Ludowym oraz uczestniczył w objazdach tego t. po Galicji. W 1908 występował przez trzy miesiące w "Teatrze dzie­sięciu miast", m.in. w Brodach i Złoczowie. W 1908-10 był sekretarzem T. Gabrieli Zapolskiej. W 1911 (paź­dziernik) i 1912 (kwiecień) był dyr. lwow. T. Nowości, występującego gościnnie w Przemyślu. Latem 1912 kierował zespołem teatr. w Zakopanem. W sez. 1913/14 (od 14 IX 1913; najdalej do lutego 1914) był dyr., głównym reżyserem i aktorem T. Polskiego w Przemy­ślu; wystawił wtedy m.in. "Wesele", w którym grał Gospodarza. W sez. 1917/18 organizował występy zespołu objazdowego, złożonego z aktorów lwow., w sez. 1919/20 był ponownie dyr. T. Polskiego w Prze­myślu (spółka z K. Gerebem); 12 XII 1919 C. z częścią zespołu wyjechał na kilkutygodniowe tournee w okolice Łucka; w sez. tym pojedyncze przedstawienia w Prze­myślu trwały do marca 1920. W lecie 1920 i 1922 kie­rował T. Zdrojowym w Krynicy. W lipcu 1921 wystę­pował w T. Miejskim we Lwowie, m.in. w roli Orlandiego ("Nieuczciwi"). W sez. 1921/22 był dyr. t. w Tar­nowie (w maju 1922 ruszył w objazd). W 1921-23 orga­nizował występy zespołów teatr. w południowych i wschodnich dzielnicach kraju. Trudnił się tym i póź­niej; m.in. w sez. 1927/28 zorganizował zespół, który w całej Polsce wystawiał "Szczęście Frania" z S. Jaraczem w roli tytułowej. W 1928 występował w t. lubelskim (był także sekretarzem tego t.). Po II wojnie świat. mieszkał we Wrocławiu. Reżyserował niekiedy w zespołach ama­torskich, np. w 1957 "Mieszczan" w T. Robotniczym w Dzierżoniowie. W 1959 wystąpił w filmie "Lotna". Opublikował tom pamiętników "Niedyskrecje teatralne", Wrocław 1960 oraz szereg artykułów o tematyce teatr. w prasie.
Bibl.: Cudnowski (il.); Felczyński: Fredreum s. 103, 104, 115- 117, 132-134; Pajączkowski: Teatr lwow.; Zapolska: Listy; Gaz. rob. 1963 nr 317; Kur. warsz. 1923 nr 280; Trybuna Ludu 1963 nr 318.
Film.: 1959 - Lotna.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji