Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Patryk Kencki

komedia wysoka

(ang. high comedy, fr. haute comédie, niem. Konversationsstück)

Typ komedii opartej na kunsztownym dialogu, której bohaterowie pochodzą z wyższych sfer, dotyczącej najczęściej zagadnień obyczajowych i charakterologicznych. Jej przeciwieństwem jest komedia niska. W węższym znaczeniu komedia wysoka oznacza francuską komedię salonową.

Klasyczny przykład komedii wysokiej to Mizantrop Molière’a. Ten typ komedii uprawiał również Pierre de Marivaux, Alfred de Musset czy autorzy, których utwory określane są jako pièce bien faite (sztuka dobrze zrobiona): Eugène ScribeVictorien Sardou. W szerszym znaczeniu do tradycji komedii wysokiej zaliczani bywają również tacy twórcy jak Oscar Wilde, Hugo von Hoffmannsthal czy Anton Czechow.

„Fircyk w zalotach”, reż. Mieczysław Mieczyński, Teatry Dramatyczne, Częstochowa, prem. 22 stycznia 1952. 
Na zdjęciu: Wiesław Drzewicz (Fircyk). 
Fot. Adam Kaczkowski 

Komedię wysoką zaczęto w Polsce wystawiać za panowania królów z dynastii Wettinów. Francuskie utwory należące do tego nurtu pokazywano w teatrze dworskim Augusta II i w teatrze publicznym w czasach Augusta III. W epoce stanisławowskiej zaczęły się pojawiać przekłady i adaptacje francuskich komedii wysokich; szczególnie udanym przykładem takiej twórczości jest Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego.

Oryginalną koncepcję komedii wysokiej rozwijał Cyprian Kamil Norwid, rozumiejąc ją jako „białą tragedię”. Do komedii wysokiej nawiązują także m.in. Fantazy Juliusza Słowackiego, Skiz Gabrieli Zapolskiej

Bibliografia

  • Norwid, Cyprian Kamil: Wstęp do: tenże, Pierścień Wielkiej-Damy, czyli: Ex-machina-Durejko, oprac. Sławomir Świontek, Wrocław 1990;
  • Pavis, Patrice: Słownik terminów teatralnych, przeł., oprac i uzupełnieniami opatrzył Sławomir Świontek, Wrocław 2002;
  • Theater-Lexikon, hrsg. von Henning Rischbieter, Zürich 1983.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji