20 lat Teatru Dramatycznego w Gdyni

Miejsce publikacji
Gdynia
Wydawca
Wydawnictwo Teatru Dramatycznego w Gdyni