Książki

Trwa wczytywanie

Krajewski, Marek; Schmidt, Filip

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Miejsce publikacji
Kraków
Rok publikacji
2014
Wydawca
Wydawnictwo MIK

Treść

WSTĘP ► [ 8 ]

Podstawowe cele badań ► [ 9 ]
Przebieg badań ► [ 11 ]
Etap I. Analiza wniosków w ramach programu Ministra Edukacja kulturalna ► [ 11 ]
Etap II. Wywiady telefoniczne oraz ankieta internetowa ► [ 13 ]
Etap III. Studia przypadków ► [ 16 ]
Uwaga metodologiczna ► [ 20 ]
Ogólne informacje na temat Raportu końcowego ► [ 21 ]

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
– DZIEWIĘĆ TEZ O ANIMACJI I EDUKACJI KULTUROWEJ W
 POLSCE ► [ 22 ]
 

Teza 1. Metropolizacja ► [ 23 ]
Dominacja wielkich ośrodków ► [ 23 ]
Im większy ośrodek, tym większa skuteczność ► [ 23 ]
Wielka kumulacja w wielkich miastach ► [ 24 ]
Metropolie i pustynnienie prowincji ► [ 24 ]
Lokalność działań ► [ 25 ]
Wyjazdy młodych zdolnych i import gwiazd ► [ 25 ]
Potrzeba zmiany systemowej ► [ 26 ]

Teza 2. Niski stopień profesjonalizacji i zamkniętość edukacji/animacji ► [ 26 ]
Od szkolenia kadr po jazdę konną: pojemność badanego pola ► [ 27 ]
Działania niedookreślone ► [ 27 ]
Animacja – zajęcie dla każdego? ► [ 28 ]
Edukacja i animacja jako suplementy ► [ 29 ]
Ogromna rozpiętość honorariów ► [ 30 ]
Wykonawca przyjeżdżający z zewnątrz ► [ 30 ]
Wątpliwości jako cecha wspólna ► [ 31 ]
Animator jako pozytywny wariat ► [ 31 ]
Animator jako profesjonalny amator ► [ 32 ]
Zespołowość skupiona wokół lidera ► [ 34 ]

Teza 3. Edukacja i animacja kulturowa jako obszar niejednorodny i dynamiczny ► [ 35 ]
Negatywna podstawa identyfikacji ► [ 35 ]
Animator jako sprawny organizator ► [ 36 ]
Różnica filozofii i metod pracy ► [ 36 ]
Zakorzenieni, miłośnicy kultury, metropolitarni profesjonaliści ► [ 37 ]
Klasyczny trójpodział celów i dominujące motywacje działań ► [ 38 ]
Duża dynamika edukacji/animacji i ewolucja sposobów rozumienia kultury:
Zwrot ku lokalności ► [ 42 ]
Trudności ze zdefiniowaniem roli animatora ► [ 45 ]

Teza 4. Edukacja i animacja jako domena działań jednorazowych lub akcyjnych ► [ 46 ]
Od jednorazówek do wielolatek ► [ 46 ]
Cykliczne pakiety ► [ 46 ]
Ograniczone zastosowania akcyjności ► [ 47 ]
Grantoza i jej wpływ na jakość działań ► [ 47 ]
Warsztaty jako pusty, uniwersalny wytrych ► [ 48 ]
Rywalizacja i kultura eventu ► [ 49 ]
Zjawisko rzadkie: systematyczna i długotrwała animacja społeczności ► [ 49 ]
Festiwalizacja ► [ 50 ]
Masowość ► [ 51 ]

Teza 5. problem z uczestnikami ► [ 52 ]
Różnice w zakresie szans życiowych i zainteresowania sztuką ► [ 52 ]
Od najmłodszych do najstarszych; dorośli na widowni ► [ 53 ]
Brak koordynacji ► [ 54 ]
Trudności z animowaniem wykluczonych społecznie ► [ 54 ]
Fantomowość odbiorcy ► [ 55 ]
Pod presją frekwencji ► [ 56 ]
„Niestety nie przyszli” i brak kontynuatorów ► [ 57 ]
Tu nic się nie dzieje: prowincjonalna autodeprecjacja ► [ 57 ]
Najcenniejszy zasób: ludzie ► [ 58 ]

Teza 6. Skomplikowane relacje z władzą (lokalną) ► [ 59 ]
Personalizacja zarządzania kulturą ► [ 59 ]
Nieprzystawalność logik myślenia ► [ 59 ]
Lokalni eksperymentatorzy ► [ 61 ]
Doraźność działań i finansowanie tego, co niezaskarżalne ► [ 61 ]
Personalizacja i nieprzewidywalność ► [ 62 ]
Upolitycznienie kultury ► [ 63 ]
Podejrzliwość wobec kultury i edukacji/animacji ► [ 64 ]
Różne relacje z władzami, podobne konsekwencje ► [ 65 ]

Teza 7. problematyczność systemu finansowania działań edukacyjnych i animacyjnych ► [ 66 ]
Brak pieniędzy i ich substytuty ► [ 66 ]
Niestałość i nieciągłość działań ► [ 67 ]
Dysfunkcje na poziomie lokalnym ► [ 67 ]
Formalne i liczbowe rozliczanie działań ► [ 68 ]
Nierówne szanse na pieniądze ► [ 69 ]

Teza 8. Ewoluujące instytucje kultury – postępowa reakcyjność ► [ 70 ]
Duża dynamika zmian i jej konsekwencje ► [ 70 ]
Postępowa reakcyjność ► [ 72 ]
Pomiędzy impresariatem a animacją ► [ 73 ]
Taktyczność zamiast strategii ► [ 74 ]
NGO jako partner lub jako konkurent ► [ 75 ]
Współpraca ze szkołami i jej ograniczenia ► [ 76 ]

Teza 9. NGO – gatunek zmącony ► [ 76 ]
Zakorzenieni ► [ 77 ]
Młodzi animatorzy z wielkich ośrodków ► [ 77 ]
Zapaleni lokalsi ► [ 78 ]
Pasjonaci i kultywatorzy ► [ 78 ]

OCENA PROGRAMU EDUKACJA KULTURALNA MKIDN I POSTULATY DOTYCZĄCE JEGO ULEPSZANIA ► [ 80 ]

KOMENTARZE ► [ 86 ]

Z pola w teren i z powrotem. Po co badać edukację i animację kulturową? – Agata Skórzyńska ► [ 87 ]
Animacja i edukacja kulturowa w Polsce początku XXI wieku. Kilka komentarzy do raportu – Janusz Mucha ► [ 98 ]
Sytuacja animacji i edukacji kulturalnej w Polsce a kondycja trzeciego sektora – Łucja Krzyżanowska ► [ 103 ]
Uwagi do Raportu końcowego dotyczącego Projektu Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce – Mirosława Moszkowicz ► [ 109 ]
Komentarz do raportu Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce – Jerzy Moszkowicz ► [ 117 ]
Komentarz do raportu końcowego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce – Tomasz Rakowski ► [ 125 ]
 

SUMMARY OF THE PROJECT AIMS, CONDUCT AND MAJOR OUTCOMES ► [ 132 ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji