Scena narastająca

Krassowski, Feliks (1895-1967)

Miejsce publikacji
Kraków
Rok publikacji
1926
Wydawca
„Zwrotnica”
Publiczna notka
Ze zbiorów Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego