Agora. Kronika teatru polskiego 1944-2014

Agora. Kronika teatru polskiego 1944-2014  to opracowanie zbiorowe stanowiące integralną całość z tomem Agora. Statystyki  (Instytut Teatralny, Warszawa 2018), dostępnym w księgarni Prospero wraz z pozostałymi publikacjami HyPaTii.

 

Kronika zawiera informacje o premierach, a także o innych wydarzeniach teatralnych, których autorkami, reżyserkami, scenografkami, twórczyniami były kobiety.

Konsekwentnie przyjęto więc w Kronice zasadę, by poza autorami wystawianych dramatów i scenariuszy, odnotowywać wyłącznie imiona i nazwiska kobiet.

 

Agora. Kronika teatru polskiego 1944-2014 jest projektem autorskim. Za wybór premier i decyzje włączenia lub pominięcia konkretnych zapisów odpowiadają autorki, które opracowywały kolejne dekady. Zasadniczym celem Kroniki było nie tyle dążenie do kompletności w spisie premier, ile do ich reprezentatywności, pozwalającej zarazem na ustalenie i sporządzenie kompletnych spisów nazwisk reżyserek i scenografek pracujących w polskim teatrze po II wojnie światowej.

 

Niektóre ze spektakli udało się opatrzyć także fragmentami recenzji, choć pod tym względem pracy nad Kroniką nie można uznać za zakończoną.

Zdecydowałyśmy się udostępnić ją w wersji roboczej, wychodząc z założenia, że już w tej chwili stanowi ważne źródło wiedzy o kobiecej historii polskiego teatru.

 

Zamieszczone na końcu INDEKSY nazwisk autorek, reżyserek, scenografek, kompozytorek i choreografek pozwolą zorientować się, jak wielka jest skala nieznanych i niezbadanych rejonów historii powojennego teatru.