Leokadia Serafinowicz Aleksandra Mianowska Nina Andrycz Maria D'Alphonse Barbara Fijewska Teresa Roszkowska Zofia Jaremowa Leonia Jabłonkówna Lidia Zamkow Halina Dzieduszycka Irena Eichlerówna Janina Kilian-Stanisławska Eugenia Herman Barbara Horawianka Monika Strzępka

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Helena Gruszecka

Helena Gruszecka

Helena Gruszecka (20 VII 1904 - 5 VIII 1982) - aktorka, reżyserka.

Zob. też http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/6242/helena-gruszecka

Przedstawienia

Czarodziejskie źródło, 1958
Człowiek, zwierzę i cnota, 1962
Gdzie ta ulica. Gdzie ten dom, 1954
Karnawał warszawski, 1960
Kłamczucha, 1965
Koń ma cztery nogi, a też się potknie, 1952
Królowa przedmieścia, 1959
Łowcy głów, 1961
Ma Fair Lady, 1965
Pan Damazy, 1959
Porwanie Sabinek, 1958
Porwanie Sabinek, Łódź 1948
Porwanie Sabinek, Warszawa 1948
Późna miłość, 1954
R.H. inżynier, 1956
Spaghetti i miecz, 1967
Śmierć Tarełkina, 1948
Śniadanie u Tiffany'ego
Tomcio Paluch, 1962
Uczeń diabła, 1946
Wieczór Trzech Króli, 1976
Zwariowana ulica, 1962

Artykuły

Helena Gruszecka - kobieta o stu twarzach
Teatralne Who's who? Helena Gruszecka

Zdjęcia

Dokumenty

Arkusz postepowania kwalifikacyjnego ZASP, 1 czerwca 1951
Asygnacja do wypłaty 1.
Asygnacja do wypłaty
Decyzja MKiS o przyznaniu renty specjalnej, 22 marca 1971
Deklaracja przystąpienia do SPATiF, 25 maja 1947
Deklaracja przystąpienia do ZASP, 1947
Deklaracja uczestnictwa w funduszach samopomocowych ZASP, 1 grudnia 1949
Dyrekcja Teatru Osa do Prezesa ZASP z prośbą o zezwolenie na reżyserię Porwania Sabinek, 1948
Dyrektor T. Sutt do ZG ZASP w sprawie kary nałożonej na H. Gruszecką, 7 marca 1949
H. Gruszecka do Komisji Weryfikacyjnej ZASP, 13 czerwca 1945
H. Gruszecka do ZASP z prośbą o pożyczkę, 1 marca 1947
H. Gruszecka do ZASP z prośbą o zapomogę, 13 marca 1946
H. Gruszecka do ZASP z prośbą o zgodę na reżyserowanie w sezonie 1946-1947, 4 września 1946
H. Gruszecka do ZASP z prośbą o zgodę na reżyserowanie, 10 września 1946
H. Gruszecka do ZG ZASP w sprawie zezwolenia na wyreżyserowanie Porwania Sabinek, 24 listopada 1948
H. Gruszecka do ZG ZASP z prośbą o pożyczkę, 14 maja 1947
H. Gruszecka do ZG ZASP z prośbą o pożyczkę, 27 grudnia 1946
Kartoteka aktorska, 1972-1973
Kartoteka aktorska, 1974 - 1976
Kartoteka aktorska, 1974 - 1978
Kopia pisma wysłanego do MKiS 14 września 1970
Kwestionariusz danych osobowych i przebiegu pracy zawodowej, 1946
Kwestionariusz SPATiF, 21 grudnia 1953
Kwstionariusz ZASP
Legitymacja Odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski 1965
Legitymacja Odznaczenia Medalem 10-lecia Polski Ludowej 1955
Legitymacja Odznaczenia Zasłużony Działacz Kultury 1964
Legitymacja Odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi 1955
Legitymacja ZZPKiS
Orzeczenie Sądu Centralnego II Instancji, 15 grudnia 1947
Oświadczenie w związku z nałożoną przez ZG ZASP karą, 28 lutego 1949
Potwierdzenie odbioru skierowania do sanatorium, 23 czerwca 1958
Prośba o przybycie na posiedzenie Zarządu Głównego ZASP w dn. 24 września 1947, 22 września 1947
Prośba o wydanie duplikatu legitymacji, 11 kwietnia 1957
Skierowanie do sanatorium, 1959
SPATiF do H. Gruszeckiej w sprawie przyznanej bezzwrotnej zapomogi, 21 października 1981
SPATiF-ZASP do MKiS w sprawie poparcia starań Teatru Komedia w Warszawie o rentę specjalną dla H. Gruszeckiej, 14 września 1970
St. Siekierko do delegatury SPATiF, 19wrzesnia 1951
Uchwała ZG w sprawie opóźnionego pisma i należnej kary za smowolne wystawienie sztuki Porwanie Sabinek, 23 marca 1949
Umowa o dzieło dla aktorów na gościnne wystepy (Porwanie Sabinek), 9 grudnia 1948
Wniosek o nadanie odznaczenia - Krzyż Kawalerski, 9 kwietnia 1959
Zaświadczenie o członkostwie ZASP, 6 listopada 1948
Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w latach 1920-1967
Zaświadczenie z ZASP dla ZUS o stanie cywilnym H. Gruszeckiej, 12 kwietnia 1948
ZG ZASP do Dyrekcji Teatru Osa, 7 lutego 1949
ZG ZASP do Dyrekcji Teatru Rozmaitości o zastosowanie rygoru konwencyjnego, 25 marca 1949
ZG ZASP do Dyrekcji Teatru Rozmaitości w sprawie oświadczenia H. Gruszeckiej, 11 marca 1949
ZG ZASP do H. Gruszeckiej w sprawie powołania do składu Związkowej Komisji Mieszkaniowej, 24 września 1946
ZG ZASP do H. Gruszeckiej w sprawie reżyserii Porwania Sabinek, 17 grudnia 1948
ZG ZASP do H. Gruszeckiej w sprawie zaległych należności, 17 lipca 1947
ZG ZASP do H. Gruszeckiej w sprawie zezwolenia na reżyserowanie, 20 września 1946
ZG ZASP do H. Gruszeckiej w sprawie zlecenia przepisania Aszantki W. Perzyńskiego, 3 czerwca 1947
ZG ZASP w nawiązaniu do pisma z dn. 7 lutego 1949, 24 lutego 1949
ZG ZASP w nawiązaniu do pisma z dn. 17 grudnia 1948, 24 stycznia 1949
Życiorys - odręczny, 26 maja 1951

Inne

Nekrolog, Filmowy Serwis Prasowy, 16-30 listopada 1982
nekrolog 1
nekrolog 2
nekrolog 3
nekrolog 4
Nekrolog, Trybuna Ludu, nr 186, 7-8 sierpnia 1982