Elżbieta Kępińska Hanna Skarżanka Zofia Modrzewska Janina Orsza-Łukasiewicz Janina Kilian-Stanisławska Ida Fink Irena Ładosiówna Maria Wiercińska Izabella Cywińska Anna Polony Lidia Zamkow Wanda Wróblewska Krystyna Berwińska Barbara Kilkowska Felicja Kruszewska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Maria Wojtyszko

Dramaty

Macica