Zuzanna Łozińska Nina Burska Dorota Pomykała Izabella Cywińska Zofia Jaremowa Ewa Skibińska Halina Gallowa Stefania Domańska Barbara Kilkowska Zofia Modrzewska Irena Eichlerówna Irena Grywińska Janina Orsza-Łukasiewicz Krystyna Berwińska Ryszarda Hanin

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Krystyna Berwińska

Krystyna Berwińska

Krystyna Berwińska (ur. 4.02.1919) polska pisarka, autorka sztuk i adaptacji scenicznych oraz tłumaczka literatury angielskiej.
Ukończyła studia na Wydziale Dramatycznym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i studiowała na Wydziale Humanistycznym (polonistykę) Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała w 1945 r. jako autorka słuchowisk radiowych. Była długoletnią kierowniczką literacką i reżyserką Teatru Ziemi Mazowieckiej.

Przedstawienia

Balladyna, 1957
Chłopi, 1969
Chłopi, 1971
Chłopi, 1974
Chłopi, 1966
Cyd, 1968
Cymbelin, 1960
Dobrze, 1948
Grzegorz Dyndała, 1952
Jak wam się podoba, 1950
Jan Maciej Karol Wścieklica, 1967
Komu bije dzwon, 1965
Lekarz mimo woli, 1956
Makbet, 2001
Otello, 1948
Pomyłki jednej nocy, 1961
Proces, 1952
Rycerz Ognistego Pieprzu, 1949
Sen nocy letniej, 1988
Świętoszek, 1954
Taniec czarnego sierżanta, 1963
Wesołe kumoszki z Windsoru, 1957
Wrogowie, 1967
Zabawa i Jan Maciej Karol Wścieklica, 1967
Zwodnica, 1978
Zwodnica, 1984
Zwodnica, 2009

Dramaty

Ogień na wichrze

Wywiady

Z Krystyną Berwińską, reżyserem pierwszej w Polsce inscenizacji "Matki Courage i jej dzieci"...
Archiwum mówione, Muzeum Powstania Warszawskiego

Dokumenty

Deklaracja przystąpienia do ZASP, 15 listopada 1957
Gratulacje z okazji przyznania nagrody MKiS
Henryk Szletyński w sprawie dołączenia do Prezydium Komisji Artystycznej, 28 marca 1960
Poparcie wniosku w sprawie zakupu dewiz na wyjazd do Anglii i Włoch, 25 stycznia 1962
Prośba do Komisji Zagranicznej SPATiF o pozytywne zaopiniowanie wniosku, 24 stycznia 1962
Skierowanie na leczenie ambulatoryjne do Ciechocinka, 10 sierpnia 1959
Stanisław Siekierko do konsulatu F.R.L. Jugosławii w sprawie wizy pobytowej dla Krystyny Berwińskiej, 29 lipca 1960
Stanisław Siekierko do Krystyny Berwińskiej w sprawie wyjazdu szkoleniowego aktorów, 11 lutego 1961
Wniosek o zakup dewiz na pobyt szkoleniowy we Włoszech i Anglii, 20 stycznia 1962
Zaświadczenie o stanie zdrowia - załączone do skierowania na leczenie ambulatoryjne, 8 sierpnia 1959
Zaświadczenie o ukończeniu Wydziału Dramaturgicznego PWST oraz zwolnieniu z egzaminu teoretycznego na post. dyplomu PWST, 13 stycznia 1958
Zaświadczenie o ukończeniu Wydziału Dramaturgicznego PWST, 6 grudnia 1957

Listy

Humorystyczny rysunek z wierszem
Dla Krystyny
Dwienacciat' czasow
List Henryka i Barbary Dłużyńskich do Krystyny Berwińskiej, 16 czerwca 1963
List Ireny Staszewskiej do Krystyny Berwińskiej
Telegram od Rotbauma, Lutonigewskiego, Dzieduszyckiego
List K. Brewińskiej do zespołu Teatru Powszechnego

Inne

Karolina Dąbrowska "KUKIEŁKI POD BARYKADĄ. Teatr lalkowy w powstaniu warszawskim" Praca licencjacka pod kierunkiem Marka Waszkiela, Akademia Teatralna 2017
Załącznik
Wiersz na temat Tadeusza Muskata
Wizytówka od Dobrowolskiego w dniu premiery Procesu, 18 października 1952
Wizytówka od Ireny i Czesława Staszewskich w dniu premiery Procesu, 18 października 1952
Maszynopis tekstu do Gazety Stołecznej, wrzesień 1998
Recenzja przekładu Otella, Grzegorz Sinko
Recenzja przekładu Wesołych kumoszek, Grzegorz Sinko
Rękopis - uwagi na temat Con Amore
Rękopis - o percepcji S. w byłym ZSRR
Rękopis - Myślę, że moje doświadczenie reżyserskie...
Życiorys - Jan Wieniec, 3 lutego 1951