Krystyna Skuszanka Zofia Modrzewska Zofia Jaremowa Wanda Wróblewska Ewa Skibińska Irena Ładosiówna Janina Kilian-Stanisławska Krystyna Berwińska Felicja Kruszewska Halina Gryglaszewska Irena Wojutycka Irena Byrska Monika Strzępka Ewa Stojowska Halina Auderska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Maria D'Alphonse

Maria D'Alphonse

Maria D'Alphonse (6.05.1910 - 13.03.1984) - reżyserka.

Artykuły

Profile toruńskie. Maria D'Alphonse
Ogromne serce dla ludzi i sceny
Pani Maria

Zdjęcia

Dokumenty

Deklaracja przystapienia do ZASP, 8 stycznia 1946
Deklaracja uczestnictwa w Funduszach Samopomocowych ZASP, 31 marca 1950
Fiszka
Kwestionariusz danych osobowych i przebiegu pracy zawodowej, 1971-72
Kwestionariusz osobowy ZASP - kopia
Kwestionariusz osobowy ZASP
Kwestionariusz ZASP
Legitymacja członkowska ZASP
M. D'Alphonse do ZASP z prośbą o wyciąg z kartoteki, 19 kwietnia 1967
M. D'Alphonse do ZASP z prośbą o zmianę decyzji o przniesieniu na emeryturę, 30 czerwca 1975
MKiS do SPATiF - ZASP w sprawie przyznania dodatkowej powierzni miweszkaniowej dla M. D'Alphonse, 21 lipca 1970
Odpis protokołu z posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, 27 stycznia 1946
Orzeczenie Sądu Weryfikacyjnego II Instancji, 2 lutego 1947
Pismo w sprawie przesunięcia terminu przejścia na ememryturę, 10lutego 1975
Pismo w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi - kopia, 8 października 1970
Pismo w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi I., 8 października 1970
Pismo w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi, 8 października 1970
Pismo w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi, 20 lutego 1976
Pokwitowanie odbioru legitymacji członkowskiej, 29 maja 1958
Prośba o uzupełnie deklaracji członkowskiej, 15 lutego 1958
SPATiF do MKiS w sprawie przyznania M. D'Alphonse dodatkowej powierzchni mieszkaniowej, 3 sierpnia 1970
Zarząd Funduszy Samopomocowych ZASP do SPATiF przy T. Horzycy w Toruniu, 8 października 1970
Zarząd Funduszy Samopomocowych ZASP do SPATiF-ZASP przy T. Horzycy w Toruniu, 31 marca 1969
Zaświadczenie SPATiF-ZASP o członkostwie i przebiegu pracy zawodowej, 21 kwietnia 1967
Życiorys - okres 1939 - 1945, 24 lipca 1945
Deklaracja przystapienia do ZASP, 9 lutego 1958
Odpis pisma z prośbą do Zastepcy Wojewody o wyrażenie zgody na zatrudnienie w Teatrze Horzycy, 11 czerwca 1975

Inne

Nekrolog, Życie Warszawy, nr 65, 16 marca 1984