Anna Polony Leonia Jabłonkówna Stanisława Zbyszewska Małgorzata Sikorska-Miszczuk Ewa Wójciak Halina Dzieduszycka Irena Górska-Damięcka Teresa Sawicka Ewa Lassek Felicja Kruszewska Leokadia Serafinowicz Stefania Domańska Stanisława Perzanowska Izabella Cywińska Maria Maj

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Zuzanna Łozińska

Zuzanna Łozińska

Zuzanna Łozińska (11 VIII 1896 Lwów - 5 VIII 1982 Puławy), aktorka, reżyserka, dyrektorka teatru.

Przedstawienia

Barbara Radziwiłłówna, 1970
Bardzo starzy oboje, 1980
Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale, 1968
Dziady, 1978
Kolęda nocka, 1982
Lalek, 1975
Legenda, 1972
Mazepa, 1961
Nie ja, 1979
Odprawa posłów greckich, 1980
Opowieści z lasku wiedeńskiego, 1981
Pierścień wielkiej damy, 1973
Śniadanie, 1977
Tango, 1974
Zabawa w koty, 1973

Teksty źródłowe

Wierna miastu

Wywiady

Oni kochali teatr
Teatr moją radością
Kocham teatr
60 i ileś jeszcze lat młodości
Grać, czyli żyć
Jubileusz sióstr Łozińskich
Jednoosobowe kierownictwo- niezłomna zasada w naszym budownictwie socjalistycznym
Kto nie kocha Łozińskiej?
60-lecie pracy artystycznej Zuzanny Łozińskiej
Jubileusz Zuzanny Łozińskiej
Jubileusz Zuzanny Łozińskiej
Ostatnia rola Zuzanny Łozińskiej
Karta z Teatru Dolnośląskiego
Magazyn AS
Smutna rocznica pogodnej artystki
Jubileusz Zuzanny Łozińskiej
Izba pamięci nestorki scen Polski
Zuzanny Łozińskiej "Wteatrwstąpienie"
Wierna miastu
Jubileusz Zuzanny Łozińskiej
Niezwykły jubileusz
Zuzanna Łozińska
Mówi Zuzanna Łozińska: praca to moje szczęście
Sylwetki sceny i estrady. Zuzanna Łozińska
Zwierciadło, nr 47, 22 listopada 1979
Życie Literackie, nr 30, 5 września 1982
Życie Literackie, nr 43, 28 października 1979
65-lecie pracy scenicznej Zuzanny Łozińskiej

Artykuły

Niezwykły jubileusz
Zmarli
Artykuł 2
Zuzanna Łozińska
Zuzanna Łozińska

Zdjęcia

Dokumenty

Arkusz postępowania kwalifikacyjnego
Arkusz uzupełniający ewidencję członkowską, 4 grudnia 1953
Deklaracja przystapienia do SPATiF, 4 maja 1951
Deklaracja uczestnictwa w Funduszach Samopomocowych ZASP, 15 grudnia 1949
Depesza ze SPATiF-ZASP, 23 lipca 1975
Informacja z ZG ZASP o odwołaniu zjazdu dyrektorów, 30 kwietnia 1948
Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Zuzanny Łozińskiej - Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, 23 kwietnia 1974
Karta miesięczna P.G. - Miejska Kolej Elektryczna we Lwowie
Komisja Likwidacyjna ZASP z prośbą o pomoc w podróży kol. Turońskiej, 17 września 1949
Kwestionariusz osobowy, 1951
Kwestionariusz ZASP, 1949
Legitymacja pracownicza - Teatr Rozmaitości, Wrocław
Legitymacja służbowa - Teatr Śląski, Katowice
Legitymacja SPATiF
Legitymacja SPATiF-ZASP
Legitymacja ZASP, 1937
List Z. Łozińskiej w sprawie Z. Milskiego, 20 sierpnia 1948
Niewiarowicz Roman - zaświadczenie o współpracy z Zuzanną Łozińską, 30 wrzesnia 1967
Nota o odznaczeniu Z. Łozińskiej Złotym Krzyżem Zasługi, 22 lipca 1959
Odpis podania Z. Łozińskiej do MKiS z ofertą o stanowisko Dyrektora Teatru W Jeleniej Górze
Opinia na temat Z Milskiego, 24 sierpnia 1948
Pismo do SPATiF z prośbą o uzyskanie adresu Z. Łozińskiej, 8 stycznia 1963
Pismo do ZG ZASP w sprawie przekazu dla Z. Łozińskiej na leczenie ambulatoryjne, 22 lipca 1961
Pismo Z. Łozińskiej do ZG ZASP w sprawie przekazu na leczenie ambulatoryjne, 21 lipca 1961
Pismo ze SPATiF-ZASP informujące o nadaniu Z. Łozińskiej tytułu członka zasłużonego, 8 maja 1973
Telegram Z. Łozińskiej do ZASP
Wice -Prezydent Jeleniej Góry do MKIS z propozycjami kandydatur Z. Łozińskiej i J. Poraskiej Romanowej, 16 sierpnia 1947
Z. Łozińska do MKiS z prośbą o ustalenie terminu dla weryfikacji uprawnień reżyserskich, 12 grudnia 1962
Z. Łozińska do Prezesa ZASP w sprawie ofert objęcia dyrekcji w teatrze w Jeleniej Górze, 14 lipca 1947
Z. Łozińska do Prezesa ZASP z prośbą o poparcie w sprawie oferty wysłanej do MKiS, 8 sierpnia 1947
Z. Łozińska do ZG ZASP z zapytaniem o zjazd dyrektorów, 26 kwietnia 1948
Zaproszenie dla I. Bołtuć na spektakl Peer Gynt z okazji 60-lecia pracy artystycznej Z. Łozińskiej
Zaproszenie dla M. Broniewskiej na spektakl Peer Gynt z okazji 60-lecia pracy artystycznej Z. Łozińskiej
ZG ZASP do Z. Łozińskiej w odpowiedzi na pismo z dn. 28 czerwca 1947, 5 lipca 1947
Życzenia jubileuszowe, 1968
Życzenia jubileuszowe, 1978
Program jubileuszowego spektaklu z okazji 65-lecia pracy artystycznej - Nie ja, Samuel Beckett

Listy

Artyści dawnego Teatru Reduta - list
Axer Erwin - telegram
Axer Erwin I - telegram
Balicki Stanisław Witold - telegram
Banas Tadeusz - telegram
Bardini Aleksander - telegram
Bardini Aleksander I - telegram
Bem Paweł - telegram
Bessert Zbigniew - telegram
Bessert Zbigniew I - telegram
Bieniewski Henryk - telegram
Biliczak Antoni - telegram
Biliczak Antoni I - telegram
Braun Kazimierz - telegram
Burski Juliusz - telegram
Chaniecka Helena - telegram
Chmielewska Maria - telegram
Chodakowska Hanka - telegram
Chronicki Adek - telegram
Czerny Barbara i Edward - telegram
Czosnowska Bogusława - telegram
Dąbrowski Bronisław - telegram
Drzewiecki Konrad - telegram
Dyrekcja i Zespół Lubuskiego Teatru im. Kruczkowskiego - telegram
Dyrekcja i Zespół Operetki Dolnośląskiej we Wrocławiu - telegram
Dyrekcja i Zespół Teatru im. Fredry w Gnieźnie - telegram
Dyrekcja i Zespół Teatru im. Siemiaszkowej w Rzeszowie - telegram
Dyrekcja i Zespół Teatru w Kaliszu - telegram
Dyrekcja i Zespół Teatru Współczesnego we Wrocławiu - życzenia z okazji 55-lecia pracy artystycznej, 21 września 1968
Dyrekcja i Zespół Teatru Wybrzeże - telegram
Dyrekcja i Zespół Teatru Ziemi Opolskiej - telegram
Dzieduszyccy Halina i Wojciech - telegram
Feldman Krystyna - telegram
Filler Witold - telegram
Fortuna Stanisław - telegram
Galiński Grzegorz - życzenia, 25 listopada 1968
Gawlik Jan Paweł - telegram
Gdecka Alicja (Szkoła Dla Pracujących) - życzenia jubileuszowe, 23 kwietnia 19794
Gorzkowicz Stanisław - telegram
Grochmaliccy A.J. - życzenia z okazji 65-lecia pracy artystycznej, 15 października 1979
Grochmalicki J. - życzenia jubileuszowe
Grywałd Zdzisław - telegram
Holoubek Gustaw - telegram
Hoszko Marian - życzenia jubileuszowe, 19 wrzesnia 1968
Illukiewicz Kazimierz - telegram
Karasiński Edmund - telegram
Karasiński Edmund I - telegram
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 20-lecia działalności Państwowej Operetki w Lublinie - prośba o przyjęcie godności Członka Honorowego, 15 lutego 1968
Konic Paweł - telegram
Kozakowie Jeżyna i Marek - telegram
Kozłowscy Krystyna i Tadeusz - telegram
Krasnowiecki Władysław - telegram
Krasowski Jerzy (rektor PWST Kraków) - życzenia z okazji 65-lecia pracy artystycznej, 22 października 1979
Kucówna Zofia, Hanuszkiewicz Adam - telegram
Kurbiel Władysław - telegram
L.O. im. A. Mickiewicza w Lubaniu - podziękowania i życzenia jubileuszowe, 7 maja 1974
L.O. im. A. Mickiewicza w Lubaniu - życzenia z okazji 55-lecia pracy artystycznej, 11 października 1968
Lachnitt Walerian - telegram
Ładosiówna Irena - telegram
Machowski Ignacy - telegram
Madeyski Marian - list
Markowski Mieczysław - telegram
Mierzejewski Bolesław - telegram
MKiS - zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród za twórczość artystyczną w roku 1975
Młodnicki Artur - telegram
Natanson Wojciech - telegram
Niewiarowski Marian - liścik
Nowak Gerard - telegram
Obidowicz Janusz - telegram
Orlicz Bronisław - telegram
Orlicz Bronisław i Teatr Dramatyczny im. A.Wegierki z życzeniami i podziękowaniami w dniu premiery Bardzo Starzy Oboje, 18 września 1971
Ostapczuk Bronisław - życzenia z okazji 55-lecia pracy artystycznej, 21 września 1968
Paliński Edward - telegram
Paliński Edward - życzenia jubileuszowe z okazji 55-lecia pracy artystycznej
Paliński Edward - życzenia jubileuszowe, 20 września 1968
Pałłasz Bogumił - telegram
Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - życzenia jubileuszowe, 20 września 1968
Perz Jan - telegram
Petervari Istvan - telegram
Pracownicy kultury i sztuki Teatru Dramatycznego w Legnicy - telegram
Przegrodzki Igor - telegram
Putrament Jerzy i zespół Literatury - telegram
Rodziewiczowiczowie - telegram
Romanow-Horecka Gesia - telegram
Rotbaum Jakub - telegram
Satanowski Robert - telegram
Schubertowa Irena - telegram
Sekcja Emerytów ZNP - życzenia jubileuszowe
Sewruk Aleksander - telegram
Skarga Edward - telegram
Skuszanka Krystyna, Krassowski Jerzy - telegram
Skuszanka Krystyna, Krassowski Jerzy I - telegram
Sobańska Anna - telegram
Sokołowski Jerzy - telegram
Soyta Jan - telegram
SPATiF z- życzenia z okazji 35-lecia Teatru Dolnośląskiego, 19 września 1980
Straszewska Maria - telegram
Sykała Roman - telegram
Szadkowski Maciej - życzenia z okazji jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej, 23 kwietnia 1974
Świderski Ludwik - list przekazany za pośrednictwem Telewizji Polskiej
Teatr Polski w Bydgoszczy - Zaproszenie do Komitetu Honorowego Jubileuszu Janiny Rońskiej, 17 czerwca 1968
Tobla Halina - życzenia z okazji 55-lecia pracy artystycznej, 21 września 1968
Tobla Halina - życzenia z okazji 60-lecia pracy artystycznej, 23 kwietnia 1974
Tomaszewski Henryk i Zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy - telegram
Tomaszewski Henryk, Nowak Gerard - telegram
Tuszewski Jerzy - telegram
Uramlewicz Andrzej - telegram
Węgrzyn Stanisław - list
Wiercińska Maria - telegram
Wiśniewska-Sławik Krystyna, Sławik Wiesław - życzenia jubileuszowe
Wrocławski Ośrodek Telewizyjny - telegram
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru - telegram
Wróblewski Bohdan - telegram
Zaproszenie na Orfeusza w piekle z okazji jubileuszu 20-lecia Operetki Lubelskiej
Zarząd Oddziału SPATiF - telegram
Zarząd Oddziału Wrocław - życzenia jubileuszowe, 27 października 1979
Zespół Redakcji Teatru - telegram
Zespół Teatru Jaracza w Łodzi - telegram
Zespół Teatru Polskiego - telegram
Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu - telegram
Zespół Teatru Powszechnego w Łodzi - telegram
Zespół Techniczny sztuki Intryga i miłość - życzenia z okazji otwarcia sezonu 1960-61 oraz premiery sztuki
ZG SPATiF - telegram
Ziemiańscy Jadwiga i Jan - telegram
Żuchniewski Tadeusz - telegram
Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury, 18 maja 1968
Żytecki Edward - telegram

Inne

nekrolog 1
nekrolog 2
nekrolog 3