Krystyna Tyszarska Lidia Zamkow Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa Leonia Jabłonkówna Barbara Horawianka Irena Górska-Damięcka Teresa Sawicka Jadwiga Jankowska-Cieślak Halina Gryglaszewska Dorota Pomykała Krystyna Wydrzyńska Zuzanna Łozińska Anna Polony Ryszarda Hanin Krystyna Berwińska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Leonia Jabłonkówna

Leonia Jabłonkówna

Przedstawienia

Igraszki trafu i miłości, 1954
Moskiewski charakter, 1949
Panna Maliczewska, 1946
Sen nocy letniej, 1948

Teksty źródłowe

Niedokończona rozmowa z Leonią Jabłonkówną

Artykuły

Z archiwum: Jelonka na "Dziadach"
Jerzy Zawieyski, Listy do Leonii Jabłonkówny
Szukaj prawdy po omacku, ale wytwale
Leonia Jabłonkówna
Maria Leonia Jabłonkówna
"Nie-Boska" Swinarskiego
Niedokończona rozmowa z Leonią Jabłonkówną. Fragmenty
Wiadomości Londyńskie, nr 662

Zdjęcia

Dokumenty

Arkusz postepowania kwalifikacyjnego, 22 grudnia 1951
Asygnacja do wypłaty, 1 października 1946
Asygnacja do wypłaty, 13 lipca 1946
Deklaracja przystąpienia do SPATiF, 30 czerwca 1951
Deklaracja przystąpienia do ZASP, 22 sierpnia 1946
Deklaracja spłaty pożyczki, 8 lipca 1948
Delegacja - kopia, 21 listopada 1947
Delegacja, 21 listopada 1947
Kwestionariusz danych osobowych i przebiegu pracy zawodowej, 1 lipca 1951
Kwestionariusz ZASP, 1946
L. Jabłonkówna do SPATiF w sprawie konfliktu z kierownictwem Teatru Powszechnego, 27 listopada 1953
L. Jabłonkówna do ZASP z prośbą o częściowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem po wypadku, 22 sierpnia 1946
L. Jabłonkówna do ZASP z prośbą o pożyczkę krótkoterminową, 12 czerwca 1946
L. Jabłonkówna do ZASP z prośbą o pożyczkę krótkoterminową, 12 maja 1947
L. Jabłonkówna do ZASP z prośbą o pożyczkę krótkoterminową, 20 sierpnia 1947
Legitymacja ZASP
Odpowiedź na pismo z ZASP w sprawie Nawrockiej z dn. 10 lutego 1949, 16 lutego 1949
Opinia H. Szletyńskiego do MKiS w sprawie honorarium dla L. Jabłonkówny za Poranek Poezji Słowackiego, 5 listopada 1959
Pismo do ZASP z interwencją w sprawie wypowiedzi na temat Nawrockiej, 10 lutego 1949
Pismo z Funduszów Samopomocowych ZASp o przyznaniu zapomogi, 23 lutego 1981
Pismo z ZASP do Urzędu Telefonów Miejscowych z prośbą o przyspieszenie założenia telefonu L. Jabłonkównie, 5 października 1960
Podziękowania W. Krasnowieckiego dla L. Jabłonkównej za kierowanie Kursem Dokształcającym dla Młodych Aktorów, 10 stycznia 1966
Pokwitowanie odbioru paczki, 1949
Pokwitowanie pożyczki, 8 lipca 1948
Potwierdzenie odbioru legitymacji, 23 lipca 1956
Wpłata do kasy ZASP - rachunki, 1946
Wyciąg z protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, 6 listopada 1959
Zaświadczenie o delegacji do Teatru Polskiego we Wrocławiu, 19 maja 1989
ZG ZASP do MKiS z poparciem wniosku o przydział mieszkania dla L. Jabłonkównej, 28 listopada 1958
ZG ZASP do MKiS z poparciem wniosku o przydział pokoju, 25 marca 1959

Inne

Nekrolog, Teatr, nr 3, marzec 1987
Nekrolog, Tygodnik Powszechny, nr 8, 22 lutego 1987
Nekrolog, Życie Warszawy, nr 41, 18 lutego 1987
Nekrolog, Życie Warszawy, nr 43, 20 lutego 1987