Ida Kamińska Stanisława Perzanowska Krystyna Skuszanka Maria D'Alphonse Barbara Horawianka Ryszarda Hanin Irena Grywińska Teresa Sawicka Małgorzata Sikorska-Miszczuk Krystyna Meissner Krystyna Tyszarska Natalia Gołębska Zofia Jaremowa Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa Krystyna Wydrzyńska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Halina Dzieduszycka

Halina Dzieduszycka

Przedstawienia

Urocza dziewczyna (1957)
Dom Bernardy Alba (1979)
Klik-klak, 1973
Mały rycerz i panny, 1968
Małżeństwo Kreczeńskiego, 1951
Muzyka na ulicy, 1946
Pamiętnik Anny Frank, 1961
Panna Maliczewska, 1955
Pepsie, 1973
Pigmalion, 1946
Warszawianka, 1957
Znaki wolności, 1953
Aptekarz, 1978
Baron cygański, 1979
Baron cygański, 1998
Freuda teoria snów, 1985
Jak się bawić, to się bawić, 1988
Kto z nami trzyma sztamy, 1987
Łucja z Lammermoor, 1983
Nie tylko we Lwowie, 1991
Niech żyje Wilno, wiwat Lwów, 1991
Non stop, 1975
Pierścień i róża, 1984
Romans z wodewilu, 1979
Szczęśliwe wydarzenie, 1981
Tylko we Lwowie, 1990
Tylko we Lwowie, 1991
Umrzeć ze śmiechu, 1982
Zielony Gil, 1976
Źle kochany, 1980

Wywiady

"Non stop" z Haliną Dzieduszycką

Artykuły

Zmarła Halina Dzieduszycka
Recepta na wieczną młodość
Z teatrem do wiejskich dzieci
Halina Dzieduszycka nie żyje

Zdjęcia

Dokumenty

Arkusz postepowania kwalifikacyjnego, 19 września 1951
Deklaracja SPATiF, 7 lutego 1951
H. Dzieduszycka do Zarządu Głównego SPATiF w sprawie wypowiedzenia pracy w T. Polskim we Wrocławiu, 10 sierpnia 1956
Kwestionariusz danych osobowych i przebiegu pracy zawodowej, 7 lutego 1951
Kwestionariusz dla adeptów zasiadających do egzaminów aktorskich, 2 września 1945
Kwestionariusz ZASP, 1946
Odpowiedź na pismo w sprawie wysokości składek członkowskich oraz składek zaległych, 23 czerwca 1993
Odpowiedź z T. Współczesnego we Wrocławiu w sprawie przejścia na emeryturę, 16 maja 1975
Orzeczenie komisji egzaminacyjnej Naczelnej Rady Artystycznej, 4 października 1945
Pismo do Zarządu Głównego ZASP w sprawie składek członkowskich , 14 czerwca 1993
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość asystowania reżyserskiego Jerzemu Waldenowi, 30 wrzesnia 1946
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość dalszego asystowania rezyserskiego w Teatrze Dolnośląskim we Wrocławiu, 28 grudnia 1948
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość dalszego asystowania rezyserskiego w Teatrze Dolnośląskim we Wrocławiu, 29 stycznia 1948
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o przeniesienie do kategorii członka kandydata, 14 maja 1946
Pismo Dyrekcji Państwowych Teatrów we Wrocławiu w sprawie spektaklu mickiewiczowskiego, 20 kwietnia 1956
Pismo z ZASP - zgoda na dalszą asystenturę reżyserską, 4 listopada 1946
Pismo z ZASP - zgoda na dalszą asystenturę reżyserską, 7 lutego 1948
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie i zaopiniowanie przez przedstawiciela Centralnego Zarządu Teatrów sztuki Kto się śmieje ostatni, 29 czerwca 1956
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie i zaopiniowanie przez przedstawiciela Centralnego Zarządu Teatrów sztuki Takie czasy, 5 listopada 1954
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie przedstawiciela SPATiF-u w celu obejrzenia spektaklu mickiewiczowskiego w T. Polskim we Wrocławiu, 16 kwietnia 1956
PTD we Wrocławiu do Centralnego Zarządu Teatrów z prośbą o delegację komisji w celu obejrzenia i zaopiniowania spektaklu mickiewiczowskiego, 20 kwietnia 1956
S. Siekierko do Hotelu Orbis z prośbą o zameldowanie w dn. 5-11 grudnia 1955
Wojciech Brydziński do Adolfa Chronickiego, 13 lipca 1956
Zaświadczenie o członkostwie SPATiF, 20 marca 1979
Zaświadczenie o złożeniu egzaminu praktycznego w zakresie sztuki dramatycznej, 28 lutego 1946
Zaświadczenie ze SPATiF o uprawnieniach aktorskich H. Dzieduszyckiej, 20 maja 1978
Zawiadomienie o przyznaniu statusu członka kandydata ZASP, 20 lipca 1946
Życiorys
Życzenia jubileuszowe, 21 sierpnia 1989
Życzenia jubileuszowe, 21 sierpnia 1994

Inne

Nekrolog, Gazeta Dolnośląska, nr 127, 3 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Dolnośląska, nr 128, 4 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Robotnicza, nr 113, 2 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Robotnicza, nr 115, 4 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Wyborcza, 1997
Nekrolog, Nowiny, nr 108, 5 czerwca 1997
Nekrolog, Rzeczpospolita, nr 128, 4 czerwca 1997