Krystyna Wydrzyńska Zofia Małynicz Halina Gallowa Maria Morozowicz-Szczepkowska Irena Wojutycka Krystyna Meissner Maria Kownacka Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa Nina Burska Janina Orsza-Łukasiewicz Małgorzata Sikorska-Miszczuk Maria D'Alphonse Stefania Domańska Halina Dzieduszycka Ida Kamińska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Krystyna Berwińska

Krystyna Berwińska

Krystyna Berwińska (ur. 4.02.1919) polska pisarka, autorka sztuk i adaptacji scenicznych oraz tłumaczka literatury angielskiej.
Ukończyła studia na Wydziale Dramatycznym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i studiowała na Wydziale Humanistycznym (polonistykę) Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała w 1945 r. jako autorka słuchowisk radiowych. Była długoletnią kierowniczką literacką i reżyserką Teatru Ziemi Mazowieckiej.

Dramaty

Ogień na wichrze

Wywiady

Z Krystyną Berwińską, reżyserem pierwszej w Polsce inscenizacji "Matki Courage i jej dzieci"...
Archiwum mówione, Muzeum Powstania Warszawskiego

Dokumenty

Deklaracja przystąpienia do ZASP, 15 listopada 1957
Gratulacje z okazji przyznania nagrody MKiS
Henryk Szletyński w sprawie dołączenia do Prezydium Komisji Artystycznej, 28 marca 1960
Poparcie wniosku w sprawie zakupu dewiz na wyjazd do Anglii i Włoch, 25 stycznia 1962
Prośba do Komisji Zagranicznej SPATiF o pozytywne zaopiniowanie wniosku, 24 stycznia 1962
Skierowanie na leczenie ambulatoryjne do Ciechocinka, 10 sierpnia 1959
Stanisław Siekierko do konsulatu F.R.L. Jugosławii w sprawie wizy pobytowej dla Krystyny Berwińskiej, 29 lipca 1960
Stanisław Siekierko do Krystyny Berwińskiej w sprawie wyjazdu szkoleniowego aktorów, 11 lutego 1961
Wniosek o zakup dewiz na pobyt szkoleniowy we Włoszech i Anglii, 20 stycznia 1962
Zaświadczenie o stanie zdrowia - załączone do skierowania na leczenie ambulatoryjne, 8 sierpnia 1959
Zaświadczenie o ukończeniu Wydziału Dramaturgicznego PWST oraz zwolnieniu z egzaminu teoretycznego na post. dyplomu PWST, 13 stycznia 1958
Zaświadczenie o ukończeniu Wydziału Dramaturgicznego PWST, 6 grudnia 1957

Listy

Humorystyczny rysunek z wierszem
Dla Krystyny
Dwienacciat' czasow
List Henryka i Barbary Dłużyńskich do Krystyny Berwińskiej, 16 czerwca 1963
List Ireny Staszewskiej do Krystyny Berwińskiej
Telegram od Rotbauma, Lutonigewskiego, Dzieduszyckiego
List K. Brewińskiej do zespołu Teatru Powszechnego

Inne

Życiorys - Jan Wieniec, 3 lutego 1951
Wiersz na temat Tadeusza Muskata
Wizytówka od Dobrowolskiego w dniu premiery Procesu, 18 października 1952
Wizytówka od Ireny i Czesława Staszewskich w dniu premiery Procesu, 18 października 1952
Maszynopis tekstu do Gazety Stołecznej, wrzesień 1998
Recenzja przekładu Otella, Grzegorz Sinko
Recenzja przekładu Wesołych kumoszek, Grzegorz Sinko
Rękopis - uwagi na temat Con Amore
Rękopis - o percepcji S. w byłym ZSRR
Rękopis - Myślę, że moje doświadczenie reżyserskie...