Ewa Wójciak Maria Maj Natalia Gołębska Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa Halina Dzieduszycka Barbara Kilkowska Dorota Pomykała Wanda Wróblewska Monika Strzępka Zofia Małynicz Krystyna Wydrzyńska Maria Chodecka Maria D'Alphonse Felicja Kruszewska Teresa Sawicka

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Maria Kownacka

Maria Kownacka

Maria Kownacka (1894 -1982), pisarka. Jeszcze pod zaborem prowadziła tajne nauczanie dla dzieci. W roku 1914 założyła w majątku Krzywda na Lubelszczyźnie tajną szkołę, dzięki której właściciel majątku znalazł dla niej mieszkanie w należących do posiadłości czworakach. To właśnie z myślą o chłopskich dzieciach powstały jej pierwsze utwory, które ukazały się w 1919 roku na łamach „Płomyczka” i „Płomyka”.
Przypadek sprawił, że twórczością literacką dla dzieci poświęciła całe życie. Z powodu choroby krtani musiała bowiem zrezygnować z zawodu nauczycielki. Postanowiła przenieść się do Warszawy, gdzie rozpoczęła pracę w Bibliotece Ministerstwa Reform Rolnych. Włączyła się w działalności Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z pomocą którego w 1928 roku zainicjowała powstanie Teatru „Baj”.
Podczas okupacji wróciła na wieś. Po wojnie znów zamieszkała w Warszawie, by poświęcić się pisarstwu i współpracy z teatrami lalkowymi. Odznaczona została wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Najbardziej ceniła sobie jednak Order Uśmiechu przyznany przez dzieci w roku 1970.