Barbara Horawianka Irena Grywińska Ewa Stojowska Krystyna Skuszanka Irena Eichlerówna Ryszarda Hanin Irena Babel Dorota Pomykała Stanisława Perzanowska Maria Maj Izabella Cywińska Krystyna Feldman Jadwiga Jankowska-Cieślak Leonia Jabłonkówna Krystyna Berwińska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Marzena Mróz

Dramaty

Cień kopuły