Natalia Gołębska Małgorzata Sikorska-Miszczuk Krystyna Berwińska Ewa Stojowska Krystyna Meissner Zofia Małynicz Leonia Jabłonkówna Janina Orsza-Łukasiewicz Stanisława Zbyszewska Zofia Jaremowa Barbara Krafftówna Irena Byrska Barbara Fijewska Wanda Laskowska Malwina Szczepkowska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Aleksandra Domańska

Dramaty

Klara