Natalia Gołębska Monika Strzępka Ewa Lassek Nina Andrycz Teresa Sawicka Maria Wiercińska Irena Ładosiówna Zuzanna Łozińska Ida Fink Elżbieta Kępińska Zofia Modrzewska Maria Morozowicz-Szczepkowska Eugenia Herman Halina Auderska Krystyna Tyszarska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Zofia Jaremowa

Zofia Jaremowa

Przedstawienia

Kartoteka (1961)
Ballady i bajki, 1997
Cuda i dziwy, 1994
Dedykowane Jałcie, 1992
Dom na granicy, 1990
Gdyby Adam był Polakiem, 1964
Hazard, 1972
Janko Muzykant, 1969
Konik Garbusek, 1950
Która godzina, 1964
Letni dzień, 1986
Nowe szaty króla, 1951
Opera za trzy grosze, 1958
Orfeusz w piekle, 1956
Wicehrabia przepołowiony, 1978
Zwierzęta hrabiego Cagliostro, 1972

Teksty źródłowe

Lalka w służbie metafory

Artykuły

Dwa przedstawienia "Groteski"
Laureaci nagród m. Krakowa 74
Zmarła Zofia Jaremowa
Jasna Pani w fioletach
Laureaci Nagród m./ Krakowa. Zofia Jaremowa
Dom na granicy
Gdybym był radnym...
Jedną z form społecznego uznania...
Twórczyni teatru Groteska nie żyje
Odeszła Zofia Jaremowa
Odeszła Zofia Jaremowa
Dama w fioletach
Lalka w służbie metafory
Zmarła Zofia Jaremowa
Zjazd rodzinny i sny o potędze
Już trzecie pokolenie...
Zabawy w miłość

Zdjęcia

Dokumenty

Życzenia jubileuszowe, 15 maja 1999
Arkusz postępowania kwalifikacyjnego, 1953
Deklaracja przystąpienia do SPATiF, 20 czerwca 1951
Deklaracja przystąpienia do SPATiF, 24 stycznia 1951
Deklaracja przystąpienia do ZASP, 16 lutego 1998
Deklaracja przystąpienia do ZASP, 23 września 1948
G. Holoubek do Z. Jaremowej w sprawie delegacji Zarządu Głównego Prezudium do Krakowa, 26 maja 1970
H. Szletyński do Komitetu Nagród Państwowych w sprawie Z. Jaremowej
Informacja o załącznikach do podania, 20 marca 1963
Informacja o zaświadczeniu współpracy, 27 grudnia 1948
Kwestionariusz osobowy i przebieg pracy zawodowej, 1945
Kwestionariusz osobowy i przebieg pracy zawodowej, 1952
Kwestionaroiusz ZASP, 1948
Nota biograficzna
Odpis z akt personalnych
Odpowiedź z ZASP w sprawie podania o zapomogę, 1 lipca 1963
Odpowiedź z ZG ZASP do Oddziału w Krakowie w sprawie podania Z. Jaremowej o zapomogę, 17 maja 1963
Pismo z ZASP informujące o przyznaniu zapomogi, 14 maja 1963
Wniosek o nadanie W. Jaremie Kawalerskiego Krzyża Odrodzenia, 1956
Wniosek o nadanie Z. Jaremowej Złotego Krzyża Zasługi, 1956
Wniosek Związku Zawodowego pracowników Kultury przy Teatrze Groteska o przyznanie odznaczenia Z. Jaremowej, 10 lutego 1956
Wyciąg z aktu zgonu Wandy Leśniewskiej
Z. Jaremowa do ZG ZASP z prośba o jednorazowy zasiłek, 22 lutego 1963
ZASP Oddział Kraków do ZAG ZASP w Warszawie w sprawie podań pracownikó Teatru Lalki i Aktora Groteska, 4 października 1948
Zawiadomienie o odwołanym zebraniu, 11 lutego 1964
Zawiadomienie o przyjęciu do ZASP, 19 listopada 1948
Zofia Jaremowa do SPATiF w sprawie obecności na zebraniu, 11 grudnia 1976
Zofia Jaremowa do ZG ZASP z prośbą o ponowne przyjęcie w poczet członków organizacji, 28 stycznia 1998
Życiorys - odręczny
Wniosek Koła ZASP Kraków o przyznanie nagrody dla Z. Jaremowej, 10 października 1971
Załącznik do wniosku o przyznanie nagrody za całokształt twórczości - zestaw ważniejszych pozycji repertuarowych i fragmentów recenzji, 1971
Przebieg pracy zawodowej oraz wyjątki z recenzji polskich i zagranicznych

Inne

Nekrolog, Gazeta Wyborcza, nr 292, 15 grudnia 2008
Nekrolog, Dziennik Polski, nr 291, 13-14 grudnia 2008
Nekrolog, Dziennik Polski, nr 292, 15 grudnia 2008
Nekrolog, Gazeta Krakowska, nr 291, 13-14 grudnia 2008