Aleksandra Mianowska Teresa Roszkowska Maria Malicka Janina Orsza-Łukasiewicz Małgorzata Sikorska-Miszczuk Hanna Skarżanka Leonia Jabłonkówna Ida Kamińska Krystyna Skuszanka Ewa Wójciak Wanda Laskowska Stanisława Perzanowska Janina Kilian-Stanisławska Stanisława Zbyszewska Nina Andrycz

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Małgorzata Rokicka

Dramaty

Nieopłacalne