Janina Kilian-Stanisławska Teresa Roszkowska Barbara Krafftówna Irena Babel Irena Grywińska Irena Wojutycka Janina Orsza-Łukasiewicz Barbara Kilkowska Małgorzata Sikorska-Miszczuk Nina Andrycz Monika Strzępka Anna Polony Ida Kamińska Krystyna Meissner Natalia Gołębska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Barbara Kilkowska

Barbara Kilkowska

Barbara Kilkowska (25 V 1921 Poznań- 28 V 1986 Warszawa), reżyserka.

Zob. http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/15960/barbara-kilkowska

Przedstawienia

Pan Benet, Teatr TV, 1963
Notatnik, Teatr TV, 1974
Serce w rozterce, czyli ślusarz widmo, 1967
Bartłomiejowy jarmark, 1958
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, 1955
Dno nieba, 1979
Emil i detektywi, 1966
Kłopoty z popiersiami, 1956
Konkurenci, 1952
Którego wybrać, 1970
Milionowe jajko, 1951
Niespokojne szczęście, 1953
Noc w Wenecji, 1955
Pan Damazy, 1965
Romeo i Julia, 1958
Sen nocy letniej, 1952
Serce w rozterce, czyli ślusarz widmo, 1967
Sprawa Kowalskiego, 1956
Sprytna wdówka, 1958
Swobodny wiatr, 1951
Szklane wesele, 1967
Za nasze winy i wasze, 1966
Zielony Gil, 1967
Życie paryskie, 1955

Artykuły

Klasycy humoru po raz wtóry
Ta trzecia
Opowieści spod semafora wkrótce w TV
Maria Ukniewska "Strachy". Adaptacja TV : Barbara Kilkowska
Mało zabawny "Ojciec Królowej"i rubaszny "Wieczór Trzech Króli"
Kochajmy Fredrę

Zdjęcia

Dokumenty

B. Kilkowska do MKiS z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia reżyserskie, 17 lutego 1956
B. Kilkowska do MKiS w sprawie Krakowiaków i Górali, 4 maja 1955
B. Kilkowska z prośbą do MKiS o delegowanie A. Bardiniego w charakterze konsultanta jej warsztatu reżyserskiego, 10 marca 1954
Brudnopis pisma J. Pastuszko do Teatru im. Jaracza w Łodzi w sprawie Krakowiaków i Górali
Dokument uprawniający do wykonywania zawodu reżysera, 14 marca 1956
J. Pastuszko do Teatru im. Jaracza w Łodzi w sprawie Krakowiaków i Górali, 9 maja 1955
Oświadczenie A. Bardiniego dotyczące oceny pracy reżyserskiej B. Kilkowskiej, 30 kwietnia 1956
Arkusz postępowania kwalifikacyjnego ZASP, 9 lutego 1956
B. Kilkowska do ZASP z prośbą o wpisanie do Sekcji Teatralnej, 23 listopada 1985
B. Kilkowska do SPATiF w sprawie złożonego podania, 23 marca 1977
B. Kilkowska do SPATiF z prośba o przeniesienie w poczet członków rzeczywistych, 5 marca 1963
Deklaracja przystapienia do SPATiF, 15 stycznia 1956
Deklaracja przystapienia do ZASP, 11 listopada 1983
Kwestionariusz osobowy, 15 stycznia 1956
Odpis podania B. Kilkowskiej z prośbą o reaktywowanie w prawach członka SPATiF, 14 czerwca 1976
Odpowiedź na pismo z dn. 23 marca 1977 - kopia, 28 marca 1977
Odpowiedź na pismo z dn. 23 marca 1977, 28 marca 1977
Pismo z MKiS udzielające prawa do reżyserowania w Teatrach Państwowych, 14 marca 1956
Pismo z ZASP informujące o nadaniu statusu członka rzeczywistego, 30 maja 1963
Pismo z ZASP w sprawie dokumentów członkowskich i niezbędnych opłat, 28 listopada 1985
Podanie B. Kilkowskiej z prośbą o reaktywowanie w prawach członka SPATiF, 14 czerwca 1976
Pokwitowanie odbioru legitymacji członkowskiej ZASP, 17 maja 1957
Wykaz zarobków B. Kilkowksiej , reżysera teatralnego za okres 1956-57 do 1967, 23 października 1967
Zaświadczenie ze SPATiF o członkostwie, 23 października 1967
Życiorys - odręczny.

Inne

Nekrolog, Życie Warszawy, nr 127, 2 czerwca 1986
Nekrolog, Życie Warszawy, nr 128, 3 czerwca 1986