Leokadia Serafinowicz Janina Orsza-Łukasiewicz Anna Polony Helena Gruszecka Ewa Wójciak Felicja Kruszewska Irena Babel Maria Kownacka Izabella Cywińska Monika Strzępka Halina Gryglaszewska Barbara Krafftówna Irena Górska-Damięcka Maria D'Alphonse Maria Morozowicz-Szczepkowska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Halina Dzieduszycka

Halina Dzieduszycka

Przedstawienia

Urocza dziewczyna (1957)
Dom Bernardy Alba (1979)
Klik-klak, 1973
Mały rycerz i panny, 1968
Małżeństwo Kreczeńskiego, 1951
Muzyka na ulicy, 1946
Pamiętnik Anny Frank, 1961
Panna Maliczewska, 1955
Pepsie, 1973
Pigmalion, 1946
Warszawianka, 1957
Znaki wolności, 1953

Wywiady

"Non stop" z Haliną Dzieduszycką

Artykuły

Zmarła Halina Dzieduszycka
Recepta na wieczną młodość
Z teatrem do wiejskich dzieci
Halina Dzieduszycka nie żyje

Zdjęcia

Dokumenty

Arkusz postepowania kwalifikacyjnego, 19 września 1951
Deklaracja SPATiF, 7 lutego 1951
H. Dzieduszycka do Zarządu Głównego SPATiF w sprawie wypowiedzenia pracy w T. Polskim we Wrocławiu, 10 sierpnia 1956
Kwestionariusz danych osobowych i przebiegu pracy zawodowej, 7 lutego 1951
Kwestionariusz dla adeptów zasiadających do egzaminów aktorskich, 2 września 1945
Kwestionariusz ZASP, 1946
Odpowiedź na pismo w sprawie wysokości składek członkowskich oraz składek zaległych, 23 czerwca 1993
Odpowiedź z T. Współczesnego we Wrocławiu w sprawie przejścia na emeryturę, 16 maja 1975
Orzeczenie komisji egzaminacyjnej Naczelnej Rady Artystycznej, 4 października 1945
Pismo do Zarządu Głównego ZASP w sprawie składek członkowskich , 14 czerwca 1993
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość asystowania reżyserskiego Jerzemu Waldenowi, 30 wrzesnia 1946
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość dalszego asystowania rezyserskiego w Teatrze Dolnośląskim we Wrocławiu, 28 grudnia 1948
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o możliwość dalszego asystowania rezyserskiego w Teatrze Dolnośląskim we Wrocławiu, 29 stycznia 1948
Pismo do Zarządu Głównego ZASP z prośbą o przeniesienie do kategorii członka kandydata, 14 maja 1946
Pismo Dyrekcji Państwowych Teatrów we Wrocławiu w sprawie spektaklu mickiewiczowskiego, 20 kwietnia 1956
Pismo z ZASP - zgoda na dalszą asystenturę reżyserską, 4 listopada 1946
Pismo z ZASP - zgoda na dalszą asystenturę reżyserską, 7 lutego 1948
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie i zaopiniowanie przez przedstawiciela Centralnego Zarządu Teatrów sztuki Kto się śmieje ostatni, 29 czerwca 1956
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie i zaopiniowanie przez przedstawiciela Centralnego Zarządu Teatrów sztuki Takie czasy, 5 listopada 1954
Prośba H. Dzieduszyckiej o wydelegowanie przedstawiciela SPATiF-u w celu obejrzenia spektaklu mickiewiczowskiego w T. Polskim we Wrocławiu, 16 kwietnia 1956
PTD we Wrocławiu do Centralnego Zarządu Teatrów z prośbą o delegację komisji w celu obejrzenia i zaopiniowania spektaklu mickiewiczowskiego, 20 kwietnia 1956
S. Siekierko do Hotelu Orbis z prośbą o zameldowanie w dn. 5-11 grudnia 1955
Wojciech Brydziński do Adolfa Chronickiego, 13 lipca 1956
Zaświadczenie o członkostwie SPATiF, 20 marca 1979
Zaświadczenie o złożeniu egzaminu praktycznego w zakresie sztuki dramatycznej, 28 lutego 1946
Zaświadczenie ze SPATiF o uprawnieniach aktorskich H. Dzieduszyckiej, 20 maja 1978
Zawiadomienie o przyznaniu statusu członka kandydata ZASP, 20 lipca 1946
Życiorys
Życzenia jubileuszowe, 21 sierpnia 1989
Życzenia jubileuszowe, 21 sierpnia 1994

Inne

Nekrolog, Gazeta Dolnośląska, nr 127, 3 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Dolnośląska, nr 128, 4 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Robotnicza, nr 113, 2 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Robotnicza, nr 115, 4 czerwca 1997
Nekrolog, Gazeta Wyborcza, 1997
Nekrolog, Nowiny, nr 108, 5 czerwca 1997
Nekrolog, Rzeczpospolita, nr 128, 4 czerwca 1997