Leonia Jabłonkówna Wanda Laskowska Ida Fink Małgorzata Sikorska-Miszczuk Janina Orsza-Łukasiewicz Barbara Horawianka Helena Gruszecka Maria Kownacka Maria Malicka Leokadia Serafinowicz Lidia Zamkow Izabella Cywińska Monika Strzępka Wanda Wróblewska Irena Górska-Damięcka

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Strona jest jeszcze w budowie. Teksty,  wycinki i archiwalia są ciągle skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane.

Na razie archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz archiwum miesięcznika "Dialog".

Notacje filmowe - własne archiwum HyPaTii - są w trakcie kolejnych realizacji.