Teresa Sawicka Maria Kownacka Felicja Kruszewska Ewa Kołogórska Zofia Jaremowa Krystyna Tyszarska Nina Andrycz Barbara Kilkowska Barbara Horawianka Krystyna Berwińska Hanna Skarżanka Natalia Gołębska Ewa Wójciak Krystyna Meissner Maria Wiercińska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Stefania Domańska

Stefania Domańska

Stefania Domańska (18 V 1914 w Krakowie - 9 II 2005 w Warszawie) - aktorka i reżyserka.

Przedstawienia

Piękna Helena, 1970
Zaklęty jawor, 1972

Zdjęcia