Eugenia Herman Leokadia Serafinowicz Barbara Krafftówna Ewa Skibińska Jadwiga Jankowska-Cieślak Zofia Modrzewska Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa Maria Morozowicz-Szczepkowska Ewa Kołogórska Felicja Kruszewska Maria Kownacka Ewa Wójciak Irena Wojutycka Ryszarda Hanin Krystyna Tyszarska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Klara Bielawka

Dramaty

Zrazy