ARCHIWUM OSOBOWE > Helena Wielowieyska

Helena Wielowieyska

Materiały archiwalne zostały zgromadzone przez Katarzynę Kwiecień-Kalińską w wyniku kwerendy w ramach stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2023 i zostały udostępnione za zgodą spadkobiercy Haliny Wielowieyskiej, jej siostrzeńca, Filipa Ratkowskiego.