ARCHIWUM OSOBOWE > Maria Dynowska

Maria Dynowska

Maria Dynowska (1872-1938) - pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży.
Urodziła się w 1872 roku. Była pionierką ruchu oświatowego – zarówno w Warszawie, jak i w Wiśle na Śląsku, gdzie zamieszkała przed wojną. Po śmierci ojca, wraz z siostrą Jadwigą sprzedały posiadłość w Wiśle i przeprowadziły się do Krakowa. Maria została nauczycielką. Angażowała się także w działalność polityczną opowiadając się po stronie ruchu narodowego. W 1930 roku została aresztowana wygłaszając swoje poglądy jako kandydatka do sejmu. Nie mogąc wrócić do zawodu nauczycielki, pracowała w redakcji „Słownika biograficznego”. Stała na czele Narodowej Organizacji Kobiet województwa krakowskiego.

Dramaty

Dramaty różne