TEKSTY PROGRAMOWE > Nauczyłam się odpowiedzialności

Nauczyłam się odpowiedzialności

Irena Górska-Damięcka