Ewa Stojowska Malwina Szczepkowska Ewa Kołogórska Zuzanna Łozińska Nina Andrycz Stefania Domańska Barbara Krafftówna Krystyna Wydrzyńska Janina Kilian-Stanisławska Anna Dymna Irena Wojutycka Stanisława Zbyszewska Barbara Fijewska Barbara Kilkowska Krystyna Janda

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Małgorzata Szczęśniak

Małgorzata Szczęśniak (ur. 1954) - scenografka, autorka kostiumów. Stale współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim.