Leokadia Serafinowicz Barbara Horawianka Irena Eichlerówna Natalia Gołębska Maria Malicka Krystyna Janda Ryszarda Hanin Maria Morozowicz-Szczepkowska Halina Gryglaszewska Anna Dymna Janina Orsza-Łukasiewicz Stanisława Zbyszewska Barbara Krafftówna Maria Maj Felicja Kruszewska

HyPaTia to feministyczny projekt badawczy, którego celem jest odnalezienie, przywrócenie pamięci, udokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Służyć mają temu materiały gromadzone na tej stronie - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

 

Teksty,  wycinki i archiwalia są w dalszym ciągu skanowane - będzie ich więc przybywać, a biblioteka i archiwum będą dalej rozwijane. W tej chwili archiwalia i wycinki pochodzą w przeważającej mierze ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego oraz ze Zbiorów Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN, a dramaty - ze zbiorów Biblioteki Narodowej, archiwum miesięcznika "Dialog" oraz archiwów prywatnych.

 

Notacje filmowe to własne archiwum HyPaTii.

LOSOWO WYJĘTE Z ARCHIWUM

Janina Kilian-Stanisławska

Janina Kilian-Stanisławska

Janina Kilian-Stanisławska (12.11.1898 Kosów na Hu-culszczyźnie - 11.11.1974 Warszawa), lalkarka, reżyserka, dyrektorka teatru.
Zob. http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/4543/janina-kilian-stanislawska